ClubLegislatiaMuncii.ro Q&A

"Indemnizatie crestere copil"

Buna seara! Daca am beneficiat de prenatal pentru o perioada de 2 ani, din 2008 pana in 2010, iar in prima zi de reintoarcere la lucru mi-a bagat preaviz mai pot beneficia in continuare de alta indemnizatie daca sunt casnica?

Adaugata in
 • Legislatia muncii

Lavinia Tarboiu
 User  Lavinia Tarboiu a intrebat la 06 Mai. 2012

 

1 raspunsuri

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Ioana Popa
 Expert Ioana Popa a raspuns la intrebare la 07 Mai. 2012
In primul rand cred ca va referiti la concediu crestere copil si nu prenatal. Prenatalul este altceva si nu poate fi mai mare de 84 de zile.

Puteti beneficia de concediu crestere copil si indemnizatie doar daca indepliniti conditiile stagiului minim de cotizare de 12 luni anterior nasterii copilului, timp in care sa fi realizat venituri profesionale supuse impozitului de 16%, sau daca va incadrati in una din situatiile asimilate stagiului de cotizare. In caz contrar, nu puteti beneficia de indemnizatie crestere copil.


Art. 2
1 ?Äncep??nd cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, ??n ultimul an anterior datei na??terii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activit─???i independente, venituri din activit─???i agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─?rile ??i complet─?rile ulterioare, denumite ??n continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia op??ional de urm─?toarele drepturi:
a concediu pentru cre??terea copilului ??n v??rst─? de p??n─? la un an, respectiv 3 ani ??n cazul copilului cu handicap, precum ??i de o indemniza??ie lunar─?;
b concediu pentru cre??terea copilului ??n v??rst─? de p??n─? la 2 ani, precum ??i de o indemniza??ie lunar─?.

5 Cele 12 luni prev─?zute la alin. 1 pot fi constituite integral ??i din perioadele ??n care persoanelevs-au aflat ??n una sau mai multe dintre urm─?toarele situa??ii:
a. au beneficiat de indemniza??ie de ??omaj, stabilit─? conform legii, sau au realizat perioade devstagiu de cotizare in sistemul public de pensii, ??n condi??iile prev─?zute de actele normative cuvcaracter special care reglementeaz─? concedierile colective;
b. s-au aflat ??n eviden??a agen??iilor jude??ene pentru ocuparea for??ei de munc─?, respectiv avmunicipiului Bucure??ti, ??n vederea acord─?rii indemniza??iei de ??omaj;
c. au beneficiat de concedii ??i de indemniza??ii de asigur─?ri sociale de s─?n─?tate prev─?zute de Ordonan??a de urgen??─? a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ??i indemniza??iile de asigur─?ri sociale de s─?n─?tate, aprobat─? cu modific─?ri ??i complet─?ri prin Legea nr. 399/2006, cu modific─?rile ??i complet─?rile ulterioare;
d. au beneficiat de concedii medicale ??i de indemniza??ii pentru prevenirea ??mboln─?virilor ??i recuperarea capacit─???ii de munc─?, exclusiv pentru situa??iile rezultate ca urmare a unor accidente de munc─? sau boli profesionale, ??n baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc─? ??i boli profesionale, republicat─?;
e. au beneficiat de pensie de invaliditate, ??n condi??iile legii;
f. se afl─? ??n perioada de ??ntrerupere temporar─? a activit─???ii, din ini??iativa angajatorului, f─?r─? ??ncetarea raportului de munc─?, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
g. au beneficiat de concediu ??i indemniza??ie lunar─? pentru cre??terea copilului;
h. au beneficiat de concediu ??i indemniza??ie lunar─? pentru cre??terea copilului cu handicap;
i. au beneficiat de concediu f─?r─? plat─? pentru cre??terea copilului;
j. se afl─? ??n perioada de 3 luni de la ??ncetarea unui contract de munc─? pe durat─? determinat─? ??i ??nceperea unui alt contract de munc─? pe durat─? determinat─?, a??a cum este aceasta definit─? de Legea nr. 53/2003 Ô?? Codul muncii, cu modific─?rile ??i complet─?rile ulterioare;
k. au ??nso??it so??ul/so??ia trimis/trimis─? ??n misiune permanent─? ??n str─?in─?tate;
l. au efectuat sau efectueaz─? serviciul militar pe baz─? de voluntariat, au fost concentra??i, mobiliza??i sau ??n prizonierat;
m. frecventeaz─?, f─?r─? ??ntrerupere, cursurile de zi ale ??nv─???─?m??ntului preuniversitar sau, dup─? caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licen??─? ori de master, precum ??i ale ??nv─???─?m??ntului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, ??n ??ar─? sau ??n str─?in─?tate, ??ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educa??iei, Cercet─?rii, Tineretului ??i Sportului, cu excep??ia situa??iei de ??ntrerupere a cursurilor din motive medicale;
n. au calitatea de doctorand, ??n condi??iile prev─?zute de Legea educa??iei na??ionale nr. 1/2011, cu modific─?rile ??i complet─?rile ulterioare;
o. se afl─? ??n perioada cuprins─? ??ntre ??ncheierea unei forme de ??nv─???─?m??nt preuniversitar ??i ??nceperea, ??n acela??i an calendaristic, a unei alte forme de ??nv─???─?m??nt preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate f─?r─? ??ntrerupere;
p. se afl─? ??n perioada cuprins─? ??ntre absolvirea cursurilor de zi ale ??nv─???─?m??ntului preuniversitar, organizat potrivit legii, ??i ??nceperea ??nv─???─?m??ntului universitar, cursuri de zi, ??n acela??i an calendaristic;
q. se afl─? ??n perioada cuprins─? ??ntre ??ncheierea unei forme de ??nv─???─?m??nt universitar, cursuri de zi, cu sau f─?r─? examen de licen??─? sau de diplom─?, ??i ??nceperea, ??n acela??i an calendaristic, a unei alte forme de ??nv─???─?m??nt universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate f─?r─? ??ntrerupere;
r. se afl─? ??n perioada cuprins─? ??ntre ??ncheierea unei forme de ??nv─???─?m??nt universitar, la nivelul studiilor universitare de licen??─? sau de master, precum ??i ale ??nv─???─?m??ntului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, ??i ??nceperea, ??n acela??i an calendaristic, a unei alte forme de ??nv─???─?m??nt universitar la nivelul studiilor universitare de licen??─? sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate f─?r─? ??ntrerupere;
s. se afl─? ??n perioada cuprins─? ??ntre ??ncheierea unei forme de ??nv─???─?m??nt postuniversitar, cursuri de zi, ??i ??nceperea, ??n acela??i an calendaristic, a unei alte forme de ??nv─???─?m??nt postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate f─?r─? ??ntrerupere;
t. se afl─? ??n perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor ??nv─???─?m??ntului obligatoriu sau, dup─? caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale ??nv─???─?m??ntului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licen??─? sau de master ??i postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau f─?r─? examen de absolvire, ??n vederea angaj─?rii ori, dup─? caz, trecerii ??n ??omaj, calculate ??ncep??nd cu data de 1 a lunii urm─?toare finaliz─?rii studiilor;
u. au beneficiat de concediu f─?r─? plat─? pentru a participa la cursuri de formare ??i perfec??ionare profesional─? din ini??iativa angajatorului sau la care acesta ??i-a dat acordul, organizate ??n condi??iile legii;
v. se afl─? ??n perioada cuprins─? ??ntre absolvirea cursurilor de zi ale ??nv─???─?m??ntului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licen??─? organizat ??n prima sesiune, ??i ??nceperea primului reziden??iat dup─? absolvire.
Alte intrebari despre Legislatia muncii

Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubLegislatiaMuncii.ro
Sectiuni
 • Abateri disciplinare
 • Ajutoare materiale
 • Angajare
 • Cariera si performanta
 • Codul Muncii
 • Concediere
 • Concedii
 • Contract de munca
 • Contributii
 • Contributii sociale
 • Deduceri
 • Drepturi de autor
 • Drepturi salariale
 • Fisa postului
 • Legislatia muncii
 • Motivarea angajatilor
 • Pensii
 • Recrutare si selectie
 • Resurse umane
 • Sanatate si Securitate in Munca
 • Somaj
 • Studii de caz
 • Tichete
 • Timp de munca
Expertii nostri
violeta Georgescu
Viviana Serni George Andreescu adriana iancu G Stancu Marius Ion Radu Anton
TOP RASPUNSURI 2014
Buna ziua, va rog sa-mi spuneti daca un salariat are contract individual de munca de 6 ore la o societate si de 2 ore la...[citeste mai mult]
Publicat la data 21 Oct. 2014 5 raspunsuri
Daca intreprinderea nu s-a desfiintat si administratorul refuza sa elibereze aceste adeverinte de sporuri necesare...[citeste mai mult]
Publicat la data 21 Oct. 2014 3 raspunsuri
Buna ziua,Angajatorul este obligat sa dea o recomandare unui fost angajat? (in cazul de fata, redactorul a cerut o...[citeste mai mult]
Publicat la data 20 Oct. 2014 2 raspunsuri
Ce acte sunt necesare pentru acea marire de alocatie care a promis-o Ponta sam cum se va proceda pentru a beneficia de...[citeste mai mult]
Publicat la data 19 Oct. 2014 1 raspuns
Buna ziua.Sunt nascuta in 1961 si am lucrat 29 de ani din care 9 ani si 7 luni in grupa ll cu intrerupere in perioada...[citeste mai mult]
Publicat la data 20 Oct. 2014 1 raspuns
ultima zi a unuicontract pe perioada determinata cade intr-o zi nelucratoare si anume duminica 26.10.2014 si as dori sa...[citeste mai mult]
Publicat la data 17 Oct. 2014 1 raspuns
Video club