ClubLegislatiaMuncii.ro cauta utilizator meniu
Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubLegislatiaMuncii.ro

Contract individual de munca


ClubLegislatiaMuncii.ro Q&A


Buna ziua. Ma poate ajuta cineva cu un model de contract de munca individual pentru sector confectii textile? Multumesc.

Adaugata in: Contract de munca
Ion Georgescu
 User  Ion Georgescu
a intrebat la 05 Oct. 2012
TELEMUNCA - 10 SOLUTII oferite de specialitstii in Legislatia muncii si HR
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubLegislatiaMuncii.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "TELEMUNCA - 10 SOLUTII oferite de specialitstii in Legislatia muncii si HR"!


Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare


 

1 raspunsuri

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Ioana Popa
 Expert Ioana Popa
a raspuns la intrebare la 05 Oct. 2012
Nu exista contracte de munca diferite pentru fiecare pozitie. Exista un singur model de contract, aprobat prin Ordin emis de Ministerul Muncii, in care dvs. completati functia corespunzatoare pentru care incadrati salariatul:


S.C. __________________ S.R.L.
CUI _____________________

C O N T R A C T I N D I V I D U A L D E M U N C Ă

?ncheiat şi ?nregistrat sub nr. ??....?/??.????..?n registrul general de evidenţă a salariaţilor


A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică/fizică ......?????..............................................., cu sediul/domiciliul ?n ????...???????????????????????.??, ?nregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ????????.., sub numărul?????., cod fiscal????.???.., telefon ???????.., reprezentată legal prin ??????????..????., ?n calitate de ..??????...............................,
şi
salariatul/salariata ? domnul/doamna ??..????????.............................., domiciliat(ă) ?n localitatea ........................???......, str. .???????....................... nr. ?............, judeţul ......?..............??, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...?.??......, nr. .....???..?????., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......??..........., CNP ?????????????.., autorizație de munca/permis ședere in scop de munca seria ??..? nr. ???..??? din data????..???,
am ?ncheiat prezentul contract individual de muncă ?n următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:????????????????????????????????

C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata ........???............................. urm?nd să ?nceapă activitatea la data de .......................;
b) determinată, de ..............luni, pe perioada cuprinsă ?ntre data de .....?????????............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.) ??????? ????????????????din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ????????.. .
2. ?n lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel:????????????..

E. Felul muncii
Funcţia/meseria ??..??????............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din Rom?nia;

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute ?n fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:
???????????????????????????????????????????? .

G. Condiţii de muncă:
1. Activitatea se desfăşoară ?n condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestată se desfăşoară ?n condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

H. Durata muncii:
1. O normă ?ntreagă, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ???.. ore/săptăm?nă.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ????????. (ore zi/ore noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica ?n condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
2. O fracţiune de normă de ?? ore/zi , ore/săptăm?nă????????.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:????????.(ore zi/ore noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica ?n condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau ?nlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de .......... zile lucrătoare, ?n raport cu durata muncii (normă ?ntreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ????????? .
J. Salarizare:
1. Salariul de bază lunar brut: .....???????.................... lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................??????;
b). indemnizaţii ??????????..?;
b1). Prestații suplimentare in bani ??????? .
b2). Modalitatea prestațiilor suplimentare in natura ????????.. .
c). alte adaosuri???????????.;
3. Orele suplimentare prestate ?n afara programului normal de lucru sau ?n zilele ?n care nu se lucrează ori ?n zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ......................... .

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea ?n muncă:
a). echipament individual de protecţie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................?;
d). alimentaţie de protecţie .....................................?;
e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea ?n muncă ......................................... .

L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de ???????????????zile calendaristice;
b). perioada de preaviz ?n cazul concedierii este de ?????????zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c). perioada de preaviz ?n cazul demisiei este de ??????.?zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare sau Contractului colectiv de muncă aplicabil;
d). ?n cazul ?n care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea ?n străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi ?n contractul individual de muncă;
e). alte clauze.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

1. Salariatul are, ?n principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptăm?nal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate ?n muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.

2. Salariatului ?i revin, ?n principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a ?ndeplini atribuţiile ce ?i revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator ?n executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii ?n unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, ?n principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de ?ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săv?rşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;

4. Angajatorului ?n revin, ?n principal, următoarele obligaţii:

a) să ?nm?neze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior ?nceperii activitatii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute ?n vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil ?ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, ?nregistrat sub nr. ??????./????????..?? la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului ???????.?/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale ?n timpul executării contractului individual de muncă impune ?ncheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a ?ncheiat ?n două exemplare, c?te unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele ?n legătură cu ?ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ?ncetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.


Angajator, Salariat,

????.???????.? Semnatura??????
Data ????????.


Reprezentant legal,

???????????.?.

Pe data ??????????. prezentul contract ?ncetează in temeiul art. ?????.. din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare ?n urma ?ndeplinirii procedurii legale.


Angajator,
????????????

Alte intrebari despre Contract de munca

TOP RASPUNSURI 2022
Buna ziua,Doresc sa stiu daca dupa terminarea celor cinci ani de munca pe perioada determinata (trei plus unu plus unu)...[citeste mai mult]
Publicat la data 11 Ian. 2022 1 raspuns
Buna ziuaAs dori sa-mi spuneti cate puncte de pensie primesc pentru- 9 luni armata intre 1 octombrie 1980- 30 iunie...[citeste mai mult]
Publicat la data 14 Ian. 2022 5 raspunsuri