ClubLegislatiaMuncii.ro cauta utilizator meniu
Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubLegislatiaMuncii.ro

contract de management serviciu public de interes local


ClubLegislatiaMuncii.ro Q&A


Legea administratiei publice locale prevede ca numirea conducatorilor serviciilor publice de interes local, aflate in subordinea Consiliului Local, se face in urma unui concurs ale carui conditii se stabilesc de Consilul Local, prin dispozitia Primarului la care se anexeaza contractul de management .
Poate cineva sa-mi spuna daca exista reglementari clare privind organizarea unui astfel de concurs si un model cadru de contract de management, sau totul ramane la latitudinea Consiliului Local si a Primarului ?
Nu este vorba de o institutie de cultura, pentru care stiu ca exista Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultura, ci de un serviciu de administrare a zonelor verzi .
Contractul de management se supune prevederilor Codului Muncii ? Se inregistreaza in REVISAL ? Deoarece contractul de management se va incheia doar pe durata determinata, persoana respectiva va putea, de ex, sa acceseze credite bancare ?

Diana Maria Felea
 User  Diana Maria Felea
a intrebat la 16 Feb. 2014
Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubLegislatiaMuncii.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"!


Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare


 

7 raspunsuri

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Diana Maria Felea
 User Diana Maria Felea
a raspuns la intrebare la 17 Feb. 2014
Voi adapta modelul de contract de management pentru administratia publica centrala ( HG 527 / 2009 ) la administratia publica locala si-l voi supune aprobarii Consiliului Local. Oricum eu nu vad logica acestui tip de contract, de ce nu poate fi un contract individual de munca ? Doar si la personalul contractual exista evaluari anuale, cu criterii de performanta ... exista posibilitatea incetarii contractului in cazul in care angajatul nu-si indeplineste obiectivele !
Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Ioana Popa
 Expert Ioana Popa
a raspuns userului Diana Maria Felea la 17 Feb. 2014
Da, asa este, de aceea v-am si completat ca in cazul de fata inregistrarea contractului se face la Consiliul local. Aceasta este definitia lui juridica, dar sunt cateva nuante de la un tip de institutie la alta.

Modelul pe care vi l-a redat dna Ganea de altfel este cel potrivit, il puteti descarca si de aici http://juridicisjiasi.net63.net/documents/Hotrarea%20527%202009%20aprobare%20model%20cadrul%20contract%20de%20management.pdf - documentul fiind aprobat prin HG 527/2009.
Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Diana Maria Felea
 User Diana Maria Felea
a raspuns la intrebare la 17 Feb. 2014
Multumesc mult ptr raspuns . Totusi nu vad care e legatura cu ORC ? Primaria si serviciile publice nu desfasoara activitati comerciale, asa ca ma gandesc ca inregistrarea la ORC s-ar putea sa fie obligatorie doar pentru societatile comerciale ?
Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Georgeta Ganea
 User Georgeta Ganea
a raspuns la intrebare la 17 Feb. 2014
CONTRACT DE MANAGEMENT

ART. 1
Părţile contractante
1. Instituţia sau autoritatea publică(ordonatorul principal de credite ?n subordinea, ?n
coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat)
????????, cu sediul ?n localitatea ..................., str. ....................... nr. .....,
judeţul/sectorul ............., cod fiscal .................., reprezentat de Doamna/Domnul
..........................., ?n calitate de ??????, denumit ?n continuare angajator,
şi
2. Doamna/Domnul ............................, ?n calitate de director coordonator/adjunct al
....................., domiciliată/domiciliat ?n localitatea .........................................., str. .....................
nr. ....., judeţul/sectorul ..........., posesoare/posesor a/al buletinului/cărţii de identitate seria
............ nr. .........., eliberat/eliberată de .................. la data de .................., CNP
.............................,
au ?ncheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:
ART. 2
Obiectul contractului
2.1. Organizarea, conducerea şi administrarea (serviciului public deconcentrat)....................,
precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acestuia, ?n condiţiile
realizării unui management eficient şi de calitate.
2.2. Directorul coordonator/adjunct va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de
performanţă, care fac obiectul anexei la prezentul contract.
ART. 3
Durata contractului
Prezentul contract se ?ncheie pe o perioadă de ......... ani, pentru exercitarea mandatului de
director coordonator/adjunct al ......................
ART. 4
Drepturile şi obligaţiile directorului coordonator/adjunct
A. Directorul coordonator/adjunct are următoarele drepturi:
a) să fie remunerat ?n conformitate cu reglementările legale stabilite pentru instituţiile
bugetare, adică cu suma de ............................ lei, compusă din??????????..;
b) să beneficieze de drepturile băneşti conform normelor legale ?n vigoare, ?n concordanţă cu
gradul de ?ndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de realizare a obiectivelor stabilite;
c) să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor
bugetare;
d) dreptul la repaus zilnic şi săptăm?nal;
e) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
f) dreptul la securitate şi sănătate ?n muncă;
g) dreptul la formare profesională;
h) să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte
cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor ?n interes de serviciu, ?n ţară şi ?n străinătate, ?n
conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale ?n vigoare; deplasările ?n
străinătate pot fi efectuate cu aprobarea ordonatorului principal de credite ?n subordinea sau ?n
coordonarea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat;
i) să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind
asigurările sociale de stat;
j) să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activităţii serviciului public
deconcentrat pe care ?l conduce, av?nd acces la toate documentele privind activitatea specifică,
economico-financiară etc. a acestuia, potrivit normelor legale ?n vigoare.
B. Directorul coordonator/adjunct are următoarele obligaţii:
a) să asigure gestionarea şi administrarea, ?n condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului
serviciului public deconcentrat;
b) să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de
performanţă prevăzuţi ?n anexa la prezentul contract de management;
c) să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice ?n măsură să asigure desfăşurarea ?n
condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a serviciului public deconcentrat, ?n
concordanţă cu politicile şi deciziile Guvernului ?n vederea punerii ?n aplicare a obiectivelor
Programului de guvernare;
d) să selecteze, să angajeze/să numească, să promoveze, să sancţioneze şi să
concedieze/elibereze personalul serviciului public deconcentrat, cu respectarea dispoziţiilor
legale;
e) să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale
personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public
deconcentrat, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de
specialitate;
f) să acţioneze pentru ?ndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al
serviciului public deconcentrat, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, ?n
condiţiile reglementărilor legale ?n vigoare;
g) să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de
management dec?t cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite;
h) să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de
credite;
i) să angajeze şi să utilizeze fondurile ?n limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei
gestiuni financiare;
j) să reprezinte serviciul public deconcentrat ?n raporturile cu terţii;
k) să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal
de credite;
l) să respecte prevederile legale ?n vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii
asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea serviciului public
deconcentrat;
m) să ?ncheie acte juridice ?n numele şi pe seama serviciului public deconcentrat, conform
competenţelor sale;
n) să prezinte lunar conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ierarhic superioare situaţia
economico-financiară a serviciului public deconcentrat, modul de realizare a obiectivelor şi
indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea
performanţei;
o) să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a
normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
p) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul serviciului public deconcentrat,
sub rezerva legalităţii lor;
q) să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile
administrative unitare;
r) să exercite controlul asupra modului de ?ndeplinire a sarcinilor de serviciu şi obiectivelor de
către personalul angajat/numit ?n funcţie;
s) alte atribuţii date ?n competenţa sa de actele normative ?n vigoare şi de prezentul contract de
management.
ART. 5
Drepturile şi obligaţiile părţilor
A. Angajatorul are următoarele drepturi:
a) să pretindă directorului coordonator/adjunct ?ndeplinirea obiectivelor, programelor,
indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management;
b) să solicite directorului coordonator/adjunct prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării
planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei, a situaţiei economico-financiare
şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
c) să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuţi ?n bugetele anuale, precum şi a
indicatorilor din planul de management, ?n cazuri temeinic justificate, ?n condiţiile art. 9;
d) să analizeze periodic modul de ?ndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul
coordonator/adjunct prin contract şi să adopte măsuri de recompensare sau sancţionare conform
legii.
B. Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure fondurile necesare ?n limitele aprobate prin legile anuale bugetare;
b) să asigure condiţiile pentru ca directorul coordonator/adjunct să primească toate drepturile
stabilite de reglementările legale;
c) să asigure serviciului public deconcentrat ?ndrumare metodologică.
ART. 6
Planul de management, obiectivele şi indicatorii
(1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului coordonator/adjunct sunt stabilite prin prezentul
contract, av?ndu-se ?n vedere un plan de management pentru asigurarea ?ndeplinirii atribuţiilor
instituţionale.
(2) Directorul coordonator/adjunct este obligat să elaboreze planul de management, care face
parte integrantă din prezentul contract.
(3) Directorul coordonator/adjunct realizează planul de management stabilit, urmărind
execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi ?n prezentul contract de
management.
ART. 7
Răspunderea părţilor
(1) Pentru ne?ndeplinirea sau pentru ?ndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite ?n
prezentul contract părţile răspund potrivit reglementărilor legale.
(2) Răspunderea directorului coordonator/adjunct este angajată şi pentru nerespectarea
ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ordonatorul principal/secundar de credite.
(3) Directorul coordonator/adjunct răspunde pentru daunele produse serviciului public
deconcentrat prin orice act al său contrar intereselor serviciului public deconcentrat, prin acte de
gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor serviciului public
deconcentrat, ?n conformitate cu legislaţia ?n vigoare.
ART. 8
Modificarea contractului
(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor
părţi.
(2) Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior
?ncheierii contractului care ?i sunt aplicabile.
ART. 9
?ncetarea contractului
(1) Prezentul contract ?ncetează:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost ?ncheiat;
b)la iniţiativa ordonatorului principal de credite ?n cazul evaluării directorului
coordonator/adjunct ca necorespunzător;
c) prin revocarea din funcţie de către ordonatorul principal de credite pentru ne?ndeplinirea sau
?ndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract, cu
notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile ?nainte de aplicarea măsurii;
e) prin renunţarea de către directorul coordonator/adjunct la prezentul contract, cu notificarea
prealabilă scrisă cu minimum 15 zile ?nainte de data renunţării;
f) prin acordul părţilor;
g)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului coordonator/adjunct;
h) prin desfiinţarea sau reorganizarea serviciului public deconcentrat;
i) ?n alte situaţii prevăzute expres de lege.
(2)Revocarea directorului coordonator/adjunct al serviciului public deconcentrat................. se
realizează prin act administrativ al ordonatorului principal de credite şi produce efecte de la data
luării la cunoştinţă.
ART. 10
Litigii
Litigiile izvor?te din ?ncheierea, executarea, modificarea, ?ncetarea şi interpretarea clauzelor
prezentului contract se soluţionează conform prevederilor care reglementează contenciosul
administrativ.
ART. 11
Dispoziţii finale
Prezentul contract a fost ?ncheiat şi redactat ?n 2(două) exemplare originale, c?te unul pentru
fiecare parte.
Ordonator principal de credite
..................................
Director coordonator/adjunct,
.........................................
Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Ioana Popa
 Expert Ioana Popa
a raspuns userului Ioana Popa la 17 Feb. 2014
Daca este vorba de servirea interesului local, in calitate de administator public, vedeti si aici cateva informatii http://www.cjhunedoara.ro/index.php/atributiile-consiliului , art. 112 si 113 in principal.
Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Ioana Popa
 Expert Ioana Popa
a raspuns userului Ioana Popa la 17 Feb. 2014
Fiind vorba de o unitate de stat contractul de management in cadrul administratiei locale, acesta ar trebui inregistrat mai intail la Consilul local.

Contractul este unul tip, din cate stiu eu nu sunt mari diferente intre cel utilizat in mediul privat si cel bugetar.
Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Ioana Popa
 Expert Ioana Popa
a raspuns la intrebare la 17 Feb. 2014
Conditiile privind concursul si modalitatea de derulare a lui se stabilesc la nivelul angajatorului asa cum ati spus si dvs.

Contractul de management nu are la baza Codul muncii republicat, nu este contract inidividual de munca deci nu se inregistreaza in Revisal. Acest tip de contract se depune la ORC.

Definitia juridica a acestui tip de contract va ajuta sa va dati seama unde trebuie inregistrat:

"CONTRACT DE MANAGEMENT, contractul prin care o persoană juridică ce desfăşoară o activitate economică, ?n calitate de proprietar, ?ncredinţează unui manager organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii sale, pe baza unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile, ?n schimbul unei plăţi. Este o varietate a contractului de mandat comercial, cu reprezentare. Se ?ncheie ?n formă scrisă şi se depune cu semnătura managerului spre ?nregistrare la oficiul registrului comerţului competent."

La baza lui sta legea societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare sau a altor acte normative in domeniul vizat.

Alte intrebari despre Legislatia muncii

TOP RASPUNSURI 2021
Buna ziua. Sunt absolvent al facultatii de economie cu licenta in management, am urmat cursurile de master la aceeasi...[citeste mai mult]
Publicat la data 20 Iul. 2021 7 raspunsuri
Bun? ziua. Cumnata mea este n?scut? ??n 01.09.1960. Are vechime de 25 ani ??i a muncit ca ??i coafez? cu salariul...[citeste mai mult]
Publicat la data 17 Iul. 2021 1 raspuns